آرشیو ماهانه: اکتبر 2016

پرداخت 7/6 میلیارد ریال خسارت به تولید کننده زیان دیده خراسانی

یک شرکت تولیدی در خراسان بابت خسارت وارد شده به محموله وارداتی اش بیش از 7 میلیارد و600 میلیون ریال غرامت از محل بیمه نامه خود نزد بیمه ایران دریافت کرد .     به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، به دنبال وقوع حادثه برای محموله شرکت ماشین سازی موحد (بیمه گذار) که در حین […]