بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی بر اساس کنوانسیون C.M.R

بر اساس شرایط این نوع بیمه، مسئولیتهای مدنی شرکتهای حمل و نقل بین المللی مطابق کنوانسیون C.M.A تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.
در گذشته این نوع بیمه نامه صرفا توسط بیمه گران خارجی ارائه می گردید و در نتیجه ارز قابل توجهی از کشور خارج می شد. شرکت سهامی بیمه ایران در سال 1366 در راستای سیاستهای دولت اسلامی و در جهت مقابله با فشارهای اقتصادی بیگانگان طرح بیمه ای فوق را بر اساس پول رایج کشور (ریال) به اجرا گذارد و در عین برتری کیفی بر بیمه نامه های خارجی کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی کشور را تحت پوشش بیمه ای خود درآورد.

2- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی)
در این طرح مسئولیتهای مدنی شرکتهای حمل و نقل زمینی داخلی (بنگاههای حمل و نقل داخلی) در قبال صاحبان کالا مطابق قانون تجارت و شرایط بارنامه های صادره تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.

3 – بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی
مطابق این طرح مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل هوایی در قبال صاحبان کالا یا ذویالحقوق آنان بر اساس شرایط بارنامه های هوایی صادره و کنوانسیون ورشو تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

4 – طرح تضمین تعهدات شرکتهای حمل و نقل بین المللی
در این طرح تعهدات شرکتهای حمل و نقل بین المللی در قبال گمرک ایران در زمینه حقوق و عوارض گمرکی عملیات ترانزیت کالا تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. بیمه ایران با اجرای طرح بیمه ای یاد شده نقش موثری در حل مشکلات شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایفا نموده است، اجرای این طرح موجب توسعه صنعت ترانزیت کالا در کشور گردیده که مستقیما در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور تأثیرگذار است.

5- حدود و میزان تعهد بیمه گر

حدود و میزان تعهدات بیمه گر در قبال خسارتها و یا هزینه هایی که مسئولیت جبران آن با توجه به ماده یک این قرارداد به عهده بیمه گذار می باشد بشرح زیر است:

1/3- در مورد مجموعه محمولاتی که برای آنها قبض رسید انبار صادر شده و در انبار بیمه گذار استقرار یافته است حداکثر معادل پانصد میلیون ریال .

2/3- برای خسارت وارد به کالا در هر حمل حداکثر معادل مبلغ دویست میلیون ریال

1/2/3- بیمه گذار می تواند با جلب موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی (بشرح مذکور در بندهای 4/5 و 4/7 ) میزان تعهد بیمه گر در یک حمل را افزایش دهد.

3/3- هزینه های لازم و متعارف جهت نجات کالا و جلوگیری از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثی که زیان حاصله از آن درتعهد بیمه گر باشد حداکثر معادل ارزش محموله .

4/3- هزینه دادرسی و دفاع از بیمه گذار در رابطه با دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی.

تعهدات بیمه گذار:

بیمه گذار متعهد است:

1/7- کلیه حمل های خود را که برای آنها بارنامه جاده ای داخلی وزارت راه و ترابری صادر می نماید, تحت این قرارداد بیمه نماید.

2/7- یک نسخه از تصویر (کپی ) حواله سازمان پایانه ها و حمل و نقل کشور را که جهت دریافت بارنامه بنام وی (بیمه گذار) صادر میگردد همواره و حداکثر در مدت پنج روز از تاریخ صدور حواله به بیمه گر تحویل نماید.

3/7- ظرف مدت سه روز پس از پایان هر هفته , حق بیمه بارنامه های صادره طی آن هفته را به بیمه گر پرداخت نموده و فهرست و مشخصات بارنامه های صادره (شامل : تعداد, شماره سریال , مبلغ کرایه حمل و تاریخ صدور ) را به بیمه گر تسلیم نماید.

4/7- در صورتیکه مسئولیت بیمه گذار در یک حمل بیش از مبلغ دویست میلیون ریال باشد, بیمه گذار

می تواند جهت اخذ پوشش کامل , مراتب را قبل از حمل و طبق فرم پیوست این قرارداد , به اطلاع بیمه گر برساند, در غیر اینصورت حداکثر تعهد بیمه گر معادل دویست میلیون ریال خواهد بود.

5/7- همزمان با صدور بارنامه مدارک رانندگان و خودروها را کنترل نماید.

6/7- در ذیل حواله بار مشخصات مربوط به راننده شامل شماره کارت آمار , شماره گواهینامه , نشانی محل سکونت و شماره تلفن وی را درج نماید.

7/7- کلیه اطلاعات مربوط به بارنامه های مورد نظر را حداقل تا یکسال نزد خود نگهداری نموده و هر زمان که بیمه گر لازم بداند , اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وی قرار دهد.

8/7- مراقبت های لازم را که هر کس عرفا” از منابع خود به عمل می آورد , نسبت به محموله و حفظ حقوق و منافع بیمه گر به عمل آورد و کالای مورد حمل را در مسیر های مجاز و متعارف , حمل و به مقصد برساند.

9/7- در صورت وقوع حادثه موارد زیر را رعایت نماید:

1/9/7- مراتب را در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ اطلاع کتبا” به بیمه گر (اولین و نزدیکترین شعبه بیمه گر ) اطلاع دهد.

2/9/7- هیچگونه مسئولیتی را نسبت به حادثه و خسارت , بدون جلب موافقت بیمه گر قبول ننماید.

3/9/7- بدون اطلاع و موافقت بیمه گر , تغییری در وضعیت خسارت بعمل نیاورد مگر اقدامات و تغییراتی که برای نجات کالا و جلوگیری از توسعه خسارت ضروری بوده و عرفا” باید انجام پذیرد.

10/7- اسناد و مدارک زیر را تهیه و در اسرع وقت به بیمه گر تسلیم نمایند:

1/10/7- گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه .

2/10/7- بارنامه و صورت بسته بندی محموله .

3/10/7- فاکتور خرید محموله یا هرگونه مدارک قانونی دیگری که دال بر تعیین ارزش محموله باشد.

4/10/7- هرگونه ادعای خسارتی که از طرف مدعی به وی اعلام شده باشد.

5/10/7- هرگونه مدرک دیگری که جهت تشخیص مسئولیت بیمه گذار و یا میزان خسارت موثر بوده و یا به هر نحوی در رابطه با خسارت , مورد نیاز بیمه گر باشد.

ماده 4- موارد استثناء

بیمه گر نسبت به خساراتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در نتیجه عوامل زیر به کالای مورد حمل وارد آمده باشد , تعهدی ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *