آرشیو برچسب های: بیمه نامه اتکایی

مسئولیت حرفه ای

1 جدول نرخ حق بیمه ، بیمه مسئولیت حرفه ای مشاوران براساس گروهها و تخصص ها 2 بیمه مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران 3 بیمه مسئولیت وکلای دادگستری 4 بیمه مسئولیت مدیران شهربازی 5 بیمه مسئولیت نگهداری آسانسور 6 بیمه مسئولیت استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو 7 بیمه […]

بیمه نامه اتکایی

بیمه نامه اتکایی اهداف بیمه نامه بیمه اتکایی نوعی بیمه است. در این نوع بیمه، شرکت بیمه که خود بیمه گر بیمه نامه های مختلفی می باشد، خود را در مقابل خسارات احتمالی که بیمه نامه ها دچار آن می شوند نزد شرکت بیمه دیگری بیمه می نماید. اساساً قراردادهای اتکایی با قراردادهای سایر رشته […]