آرشیو دسته بندی: طرح بیمه حوادث دانشجویان دانشگاهها

شرح کامل ( شرایط عمومی ) بیمه شخص ثالث

شرح کامل ( شرایط عمومی ) بیمه شخص ثالث مقدمه این قرارداد (بیمه نامه) که بر اساس قانون بیمه اجبارى مسئولیت مدنى دارندگان وسائل نقلیه موتورى زمینى در مقابل شخص ثالث مصوب بیست و نهم دى ماه ١٣٤٧ و آئین نامه اجرائى شماره ٤٤٨٠٨ مورخ ٢٩/١٢/١٣٤٧ و تصویبنامه اصلاحى شماره ٩٨١٦ مورخ ١٧/٣/١٣٤٨ و قانون […]

طرح بیمه حوادث دانشجویان دانشگاهها

  بیمه نامه حوادث دانشجویی جزو بیمه های حوادث بوده و تابع شرایط عمومی آن میباشد که در این سایت توضیح کامل آن داده شده است و به دلیل صدور بیمه نامه بصورت گروهی و بر اساس قرار داد بین وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شرکت سهامی بیمه ایران ، کلیه دانشگاههای کشور که […]