آرشیو دسته بندی: بیمه های مهندسی

بیمه های مهندسی

بیمه های مهندسی: بیمه ایران از حدود 35 سال پیش به کمک یکی از شرکت های آلمانی به نام “مونیخ ری” بیمه های مهندسی تاسیس گردید و هم اکنون نیز بیمه نامه های رایج در این رشته ترجمه بیمه نامه های استاندارد شرکت مذکور می باشد. در بیمه های مهندسی خسارت های فیزیکی ناگهانی و […]