آرشیو دسته بندی: بیمه های اشخاص

بیمه نامه ازدواج شرکت سهامی بیمه ایران

پوششهای بیمه ازدواج جوانان با اولویت خاص به شرح ذیل می باشد: تامین کمک هزینه حق المشاوره قبل از ازدواج تامین کمک هزینه برگزاری مراسم عقد وعروسی تامین کمک هزینه کنسلینگ مراسم عقد و عروسی به علت حوادث تامین کمک هزینه تهیه جهیزیه تامین کمک هزینه پرداخت مهریه تامین کمک هزینه تامین مسکن تامین کمک […]

بیمه ‌عمر و سرمایه گذاری

در بین رشته های مختلف بیمه ، بیمه های عمر و پس انداز به علت مزایای قابل توجهی که در بر دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است این نوع بیمه ها به گونه ای طراحی شده اند که هر کس با هر میزان در آمد می تواند سرمایه قابل ملاحظه ای را برای آینده […]

مزایای مالیاتی بیمه های عمر

علاوه بر اینکه در بیمه های عمر غرامت های فوت، نقص عضو و حوادث پرداخت می شود، در صورت حیات فرد در انتهای قرارداد و یا فوت وی در طول مدت بیمه نامه مبلغی به عنوان سرمایه بیمه پرداخت خواهد شد. اما ابعاد دیگری از بیمه های زندگی که کمتر به آن پرداخته شده نیز […]

پرداخت غرامت روزانه در بیمه حوادث

الحاقیه بیمه غرامت روزانه در بیمه حوادث بیمه گر بر اساس پیشنهد بیمه گذار با صدور این الحاقیه و شرایط پیوست که مجموعاً جزء لاینفک بیمه نامه حوادث انفرادی شماره فوق الذکر میباشد و براساس جدول مشخصات این الحاقیه علاوه بر آنچه درشرایط عمومی بیمه نامه ذکر گردیده است ، جبران غرامتهای قابل تامین موضوع […]

بیمه مهریه

طرح بیمه مهریه بیمه نامه مهریه تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتیبانی مالی مناسبی است که زوجه می تواند از مزایای آن به شرح زیر بهره مند شود. 1- در صورت حیات زوج در پایان مدت بیمه ، سرمایه اصلی بیمه نامه به صورت یکجا و یا مستمری به زوجه […]

بیمه تامین هزینه جهیزیه

شرایط بیمه تامین هزینه جهیزیه (در حال حاضر بیمه های جامع زندگی جایگزین بیمه های جهیزیه شده اند) بیمه جهیزیه جزو بیمه نامه های عمر بوده و شرایطی مشابه آنها دارد با این تفاوت که سرمایه مندرج در بیمه نامه در پایان مدت فقط به شخص استفاده کننده پرداخت خواهد شد . چنانچه بیمه شده […]

بیمه عمر و حوادث گروهی طرح کارکنان دولت

بیمه عمر و حوادث گروهی طرح کارکنان دولت موضوع قرارداد شامل پوشش بیمه فوت به علت حادثه و بیماری و نقص عضو و ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی) به علت حوادث مشمول بیمه در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز می باشد. طرح فوق انحصاراً جهت بیمه گذارانی که طبق قانون دولتی و یا وابسته […]

بیمه عمر و حوادث جمعی

آشنایی با قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی موضوع مصوبه هیات وزیران به شماره 5024 مورخ 11/04/67 موضوع بیمه : عبارت است از بیمه عمر و حادثه شامل فوت به هر علت و نقص عضو دائم ( کلی وجزیی ) ناشی از حوادث مشمول بیمه در تمام اوقات شبانه روز در داخل و خارج از […]

بیمه حوادث گروهی

بیمه حوادث گروهی : این بیمه نامه جهت گروههای بالای 5 نفر صادر میگردد و به نسبت تعداد اعضای گروه تخفیفات افزایش مییابد. نظر به این مهم که در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران فقط در صورتی خسارت پرداخت میگردد که کارفرما مقصر باشد و حوادثی را که در آن مقصر خود […]

بیمه های عمر گروهی

بیمه های عمر گروهی آنچه ما امروز به نام بیمه های گروهی می شناسیم ، یکی از پدیده های جدید شمرده می شود و بیش از60 تا 70 سال از پیدایش آن نمی گذرد. بیمه های گروهی طرحی است که براساس آن تعداد زیادی ازمزایای بیمه ای استفاده می کنند. رشد و توسعه بیمه های […]