آرشیو دسته بندی: بیمه مهریه

بیمه مهریه

طرح بیمه مهریه بیمه نامه مهریه تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتیبانی مالی مناسبی است که زوجه می تواند از مزایای آن به شرح زیر بهره مند شود. 1- در صورت حیات زوج در پایان مدت بیمه ، سرمایه اصلی بیمه نامه به صورت یکجا و یا مستمری به زوجه […]