آرشیو دسته بندی: بیمه عمر و حوادث جمعی

بیمه عمر و حوادث جمعی

آشنایی با قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی موضوع مصوبه هیات وزیران به شماره 5024 مورخ 11/04/67 موضوع بیمه : عبارت است از بیمه عمر و حادثه شامل فوت به هر علت و نقص عضو دائم ( کلی وجزیی ) ناشی از حوادث مشمول بیمه در تمام اوقات شبانه روز در داخل و خارج از […]