آرشیو دسته بندی: بیمه حوادث انفرادی

بیمه حوادث انفرادی

موضوع بیمه حوادث تامین و پرداخت غرامت معین در صورت فوت بیمه شده یا نقص عضو و از کار افتادگی و جبران هزینه های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است . خطر فوت و نقص عضو به عنوان پوشش های اصلی در بیمه های حوادث می باشد و خطرات از کار افتادگی دائم […]