آرشیو دسته بندی: بیمه تامین هزینه جهیزیه

بیمه تامین هزینه جهیزیه

شرایط بیمه تامین هزینه جهیزیه (در حال حاضر بیمه های جامع زندگی جایگزین بیمه های جهیزیه شده اند) بیمه جهیزیه جزو بیمه نامه های عمر بوده و شرایطی مشابه آنها دارد با این تفاوت که سرمایه مندرج در بیمه نامه در پایان مدت فقط به شخص استفاده کننده پرداخت خواهد شد . چنانچه بیمه شده […]