آرشیو دسته بندی: بیمه بدنه

بیمه بدنه اتومبیل

بیمه بدنه بیمه ای است برای جبران خسارات وارد به اتومبیل شما در مواردی چون حوادث، سرقت و آتش سوزی. خطرات اصلی تحت پوشش بیمه نامه بدنه عبارتند از: 1- جبران خسارت وارده به بدنه اتومبیل شما در حوادث رانندگی درموارد زیر: اگر مقصرحادثه خودتان باشید مقصر نامعلوم ویا فراری باشد حوادثی که درآن خسارت […]

تخفیفات ویژه بیمه نامه بدنه

      فرهنگيان ویژه کلیه کارکنان آموزش و پرورش 20% دانش آموزي ویژه کلیه دانش آموزان 20% دانشجويي ویژه کلیه دانشجویان 20% پزشکان و پيراپزشکان 20% دانشگاه علوم پزشکي 20% ايثارگران وِِیژه کلیه جانبازان و ایثارگران 20% وزارت نيرو 20%                    اداره آب و فاضلاب و برق 20% هيئت علمي دانشگاهها 20% اتحاديه کاميونداران 20% کارکنان […]