بیمه های مهندسی:بیمه ایران از حدود ۳۵ سال پیش به کمک یکی از شرکت های آلمانی به نام “مونیخ ری” بیمه های مهندسی تاسیس گردید و هم اکنون نیز بیمه نامه های رایج در این رشته ترجمه بیمه نامه های استاندارد شرکت مذکور می باشد.در بیمه های مهندسی خسارت های فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی ناشی از حادثه جبران می شود و در برخی از انواع بیمه های مهندسی ( تمام خطر) دامنه پوشش به جبران خسارتهای انسانی ، تکنیکی و زیانهای ناشی از خطرات طبیعی نیز گسترش می یابد . خطرات اصلی مورد پوشش به تفکیک رشته های گوناگون عبارتند از :
#عنوان مطلب
۱بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان
۲بیمه های مهندسی سازه ها
۳مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان
۴مدارک لازم برای صدور بیمه نامه در بیمه های مهندسی تمام خطر نصب و پیمانکاران
۵بیمه تضمین کیفیت ساختمان
۶بیمه تمام خطر پیمانکاران ( C.A.R )
۷توربینهای گازی و پوششهای بیمه ای
۸طرح بیمه نامه رایانه یا بیمه کامپیوتر
۹بیمه بویلر و مخازن تحت فشار
۱۰بیمه تجهیرات الکترونیک
۱۱بیمه فساد کالا در انبار سردخانه
۱۲بیمه نامه تمام خطر نصب : EAR
۱۳بیمه سازه های تکمیل شده
۱۴بیمه تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاری
۱۵لزوم خرید بیمه های تمام خطر
۱۶بیمه شکست ماشین آلات صنعتی Machinery Break Down