اهداف بیمه نامه

بیمه اتکایی نوعی بیمه است. در این نوع بیمه، شرکت بیمه که خود بیمه گر بیمه نامه های مختلفی می باشد، خود را در مقابل خسارات احتمالی که بیمه نامه ها دچار آن می شوند نزد شرکت بیمه دیگری بیمه می نماید. اساساً قراردادهای اتکایی با قراردادهای سایر رشته های بیمه به علت وجود دو خاصه زیر متفاوت است:

۱٫ قرارداد بیمه معمولاً بین بیمه گر و یکی از آحاد جامعه که می تواند یک فرد یا یک واحد تجاری یا صنعتی و یا یک موسسه خیریه و یا یک واحد دولتی باشد، منعقد می گردد. یک قرارداد بیمه اتکایی بین دو بیمه گر که یکی از آنها به عنوان “بیمه گر اتکایی” و دیگری بعنوان “بیمه گر اولیه” یا “صادرکننده بیمه نامه” و یا “بیمه گر واگذارنده” نامیده می شود منعقد می گردد. بیمه گر اتکایی هم ممکن است بیمه های اتکایی را که پذیرفته است مجدداً بصورت اتکایی بیمه نماید که این قرارداد را “واگذاری مجدد” و به تبع آن شرکت بیمه اتکایی مقدم را “واگذارنده” و شرکت اتکایی که واگذارنده را پذیرفته است، “بیمه گر اتکایی مجدد” می نامند.
۲٫ موضوع یک بیمه می تواند مال، شخص و یا سود حاصله ای باشد که در معرض خطر نابودی یا خسارت قرار دارد و یا اینکه نوعی از انواع مسئولیت هایی باشد که بر اثر فعالیت های خود وی، کارگزاران و یا کارکنان او بوجود آید. در این حالت، بیمه گر مستقیماً حوادثی را که ممکن است منجر به زیان های اقتصادی مانند از بین رفتن اموال بر اثر آتش سوزی یا خطرات تبعی دیگر، و همچنین اتفاقاتی که مسئولیت هایی قانونی را بدلیل وارد آمدن صدمات جسمی و یا خسارات به اموال اشخاص ثالث را بدنبال داشته باشد، بیمه می نماید. در حالیکه یک بیمه گر اتکایی صرفاً بصورت غیرمستقیم و به لحاظ تعهدی که در جبران خسارت وارد به واگذارنده دارد، به اینگونه خسارات اولیه مرتبط و ذی علاقه است.

شرکت سهامی بیمه ایران در بخش اتکایی با بیمه گران معتبر بین المللی همچون سندیکایهای لویدز، شرکت مونیخ ری، اسکور، زوریخ اینشورنس، آکسا، مفری، آلیانز، پاریس ری، اینفراشور، هانور ری، کرین ری، مالزین ری، صندوق فیر، جی آی سی، آی جی آی، تراست و … همکاری می نماید.
نمونه بیمه نامه های بزرگ

برخی بیمه نامه های بزرگی که توسط شرکت سهامی بیمه ایران صادر و عملیات اتکایی آن از طریق بازارهای معتبر بین المللی صورت پذیرفته است:

 • بیمه نامه های شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر)
 • بیمه نامه های شرکت هواپیمایی ساها
 • بیمه نامه های شرکت هواپیمایی کاسپین
 • بیمه نامه های شرکت هواپیمایی آریا
 • بیمه نامه های شرکت هواپیمایی یاس
 • بیمه نامه های شرکت هواپیمایی کیش
 • بیمه نامه های شرکت هواپیمایی فارس قشم
 • بیمه نامه های شرکت هواپیمایی هسا
 • بیمه نامه های شرکت هواپیمایی ارم
 • بیمه نامه های شرکت هواپیمایی زاگرس
 • بیمه نامه های شرکت هواپیمایی سپاه
 • بیمه نامه فاز ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی
 • بیمه نامه فاز ۱۲ پارس جنوبی
 • بیمه نامه فازهای ۱۶ و ۱۵ پارس جنوبی
 • بیمه نامه جامع اموال شرکت پتروشیمی رجال
 • بیمه نامه جامع اموال شرکت پتروشیمی فرسا شیمی
 • بیمه نامه تمام خطر اموال شرکت پتروشیمی
 • بیمه نامه آتش سوزی شرکت نفت بهران
 • بیمه نامه تمام خطر اموال تأسیسات نیروگاهی شرکت مپنا
 • بیمه نامه سرح توسعه پالایشگاه اصفهان

بیمه نامه های انرژی بزرگ که شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان لیدر کنسرسیوم نسبت به صدور بیمه نامه و انجام عملیات اتکایی آن اقدام نموده است:

 • بیمه نامه جامع اموال شرکت ملی صنایع پتروشیمی (بیمه ایران راهبر پوشش اتکایی نیز می باشد)
 • بیمه نامه طرح های در دست احداث شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 • بیمه نامه تأسیسات پالایشگاه های شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی
 • بیمه نامه باربری محمولات نفتی شرکت ملی نفت ایران ( بیمه ایران راهبر پوشش اتکایی نیز می باشد)
 • بیمه نامه تأسیسات شرکت نفت مناطق مرکزی
 • بیمه نامه تأسیسات شرکت نفت فلات قاره
#عنوان مطلب
۱فرآیند دریافت خسارت اتکایی اختیاری
۲دریافت خسارت از بیمه گران اتکایی
۳فرآیند پرداخت خسارت قرارداد قبولی اتکایی از داخل و خارج کشور
۴مدارک لازم و فرایند واگذاری کلی قراردادها
۵واگذاری قراردادها
۶راهنمای قبولی اتکایی از داخل
۷راهنمای قبولی اتکایی از خارج از کشور
۸قبولی اتکایی از خارج از کشور
۹بیمه های اتکایی