بیمه باربری

اصولا بیمه حمل و نقل کالا پوششی است که بیمه گر درمقابل دریافت حق بیمه متناسب با پوشش بیمه ای ازبیمه گذار، تعهد می کند که چنانچه کالای مورد بیمه در جریان حمل و جابجایی ازمبدأ به مقصد مندرج در بیمه نامه و به علت وقوع یکی از خطرات مندرج در بیمه نامه تلف و یا دچار خسارت شد و یا بیمه گذار براساس قوانین و مقررات بین المللی متحمل پرداخت هزینه هایی گردید، زیان وارد به کالا را جبران کرده و هزینه ها را هم بپردازد. البته علاوه بر پوشش های گفته شده ، دربعضی از موارد زیان وخسارات وارد به اشخاص ثالث هم تحت پوشش این بیمه نامه ها قرار می گیرد.

#عنوان مطلب
۱بیمه مسئولیت قراردادی
۲قرارداد بیمه باربری حمل و نقل کالا داخلی (عمومی
۳قرارداد بیمه باربری حمل و نقل کالا وارداتی (عمومی
۴بیمه نامه باربری وسایل پرنده :تجهیزات فرودگاهی
۵بیمه نامه باربری تجهیزات و لوازم یدکی شرکتهای هواپیمایی
۶بیمه نامه باربری کشتی و شناور (بدنه و ماشین آلات شناور
۷بیمه نامه باربری وجوه ومسکوکات (در راه
۸بیمه نامه باربری حمل و نقل کالا ترانزیت ساده
۹بیمه نامه باربری حمل و نقل کالا صادراتی ساده
۱۰بیمه نامه باربری حمل و نقل کالا وارداتی (ساده
۱۱بیمه نامه باربری حمل و نقل کالا داخلی ساده
۱۲قرارداد بیمه باربری حمل و نقل کالا ترانزیت عمومی
۱۳قرارداد بیمه باربری حمل و نقل کالا صادراتی
۱۴بیمه باربری
۱۵ضمانتنامه بانکی و بیمه‌نامه شروط جدید ترخیص کالا توسط گمرک
۱۶قرارداد بیمه‌ مسئولیت‌ متصدیان‌ حمل‌ و نقل‌
۱۷تخفیفات و کاهش نرخ های مصوب در بیمه های باربری
۱۸بیمه باربری با شرایط C
۱۹بیمه باربری با شرایط B
۲۰بیمه باربری با شرایط تمام خطر ALL RISKS
۲۱بیمه نامه ها ی W.A
۲۲بیمه نامه های F.P.A Free From particular Average
۲۳شرایط عمومی بیمه نامه اعتبار صادرات کالا
۲۴تقسیم بندی بیمه های باربری
۲۵جدول مقایسه کلوزهای مختلف بیمه های باربری
۲۶قانون مقررات صادرات و واردات
۲۷بیمه حمل ونقل هوایی
۲۸بیمه حمل و نقل زمینی
۲۹بیمه حمل و نقل دریایی Marine Transportation Insurance
۳۰طرح تضمین تعهدات شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی
۳۱CMR convention
۳۲CMR – uniformity or divergence