پوششهای تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ، بیمه صدمات بدنی ( و در برخی موارد مالی) وارد به کارکنان شاغل بیمه گذار (کارفرما) که ناشی از مسئولیت مدنی وی باشد را در حین انجام کار و در محل کار جبران می نماید مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر محرز باشد.

منظور از جبران صدمات بدنی مذکور تأمین و جبران هزینه های پزشکی وهمچنین جبران زیانهای نقص عضو و فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه نامه برای زیاندیدگان موضوع بیمه وهمچنین ارش و دیه در صورت رجوع زیاندیده به مرجع قضائی می باشد. این بیمه به دو صورت بانام و بی نام صادر می گردد که بستگی به ماهیت خطر تحت پوشش دارد.
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با توجه به ماهیت و نوع فعالیت بیمه گذار به سه نوع :

  1. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی
  2. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ،مؤسسات بازرگانی ، خدماتی ، صنعتی … 
  3. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان طرحهای عمرانی

تقسیم بندی میشود.

بنا به درخواست و نیاز سنجی های انجام شده از بیمه گذاران و بررسی کارشناسی خسارات در سالهای قبل، پوششهای تکمیلی جدیدی در این بیمه نامه ایجاد و طراحی گردیده که بیمه گذار می تواند این پوشش های اضافی را به دلخواه انتخاب و خریداری نماید ، لذا بیمه گذار باید هنگام تکمیل و امضاء پرسشنامه و  پیشنهاد بیمه به موارد مذکور و میزان دیه که معمولاً در ابتدای هر سال توسط مقام قضائی اعلام می گردد توجه خاص مبذول دارد.

برخی از پوششهای تکمیلی ( کلوز) که در حال حاضرز توسط این شرکت ارائه میگردند عبارتند از:

کلوز 2 – اماکن وابسته به محل کارکنان مانند رستوران ، حمام ، سالن ورزشی و …

کلوز 3 – ماموریتهای خارج از محل کارکنان

کلوز 5 – حوادث وسایل نقلیه موتوری داخل کارگاه

کلوز 6 – مسئولیت پیمانکاران فرعی (برای فعالیت ساختمانی الزامی است )

کلوز 7 – مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور

کلوز 8 – پرداخت خسارت بدون رای دادگاه

کلوز 9 – جبران هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه

کلوز 10 – جبران مطالبات سازمانهای تامین اجتماعی و خدمات درمانی (ماده 66 سازمان تامین اجتماعی)

کلوز 11 – جبران خسارات بدنی شخص کارفرما و پیمانکار

کلوز  12 – جبران خسارات جانی وارد به اشخاص ثالث (فقط فعالیتهای ساختمانی ، عمرانی و صرفاً صنعتی)

کلوز 13 – مابه التفاوت افزایش دیه برای:    یک سال آتی      دو سال آتی     یا  سه سال آتی

کلوز 14 – پرداخت غرامت روزانه کارکنان ساده        ریال و متخصص                 ریال

کلوز 15 – حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت بیمه شده ندارد

کلوز 16 – پوشش پرداخت خسارت در وجه بیمه گذار مبنی بر اینکه بیمه گذار بر اساس رای مراجع غضایی ملزم به پرداخت خسارت در وجه زیان دیده گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *