فرآیند دریافت خسارت اتکایی اختیاری

فرآیند دریافت خسارت اتکایی اختیاری
شرایط و مدارک مورد نیاز

1. نامه اعلام خسارت

فرآیند دریافت خسارت
در صورتی که هر یک بیمه نامه های تحت پوشش بیمه اتکایی اختیاری دچار خسارت شوند و میزان خسارت بالاتر از حد نگهداری بیمه ایران باشد، خسارت بیمه نامه از بیمه گر اتکایی دریافت می شود.
فرآیند دریافت خسارت قرارداد واگذاری اختیاری بصورت زیر می باشد:

1. نامه ای مبنی بر اعلام خسارت از اداره خسارت بیمه نامه ها واحد اجرایی برای اداره کل واگذاری اختیاری ارسال می شود.
2. کارشناس اداره کل واگذاری اختیاری پس از دریافت نامه و بررسی آن، خسارت را به واسط بین المللی اصلی (و یا بیمه گر اتکایی اصلی) اعلام می نماید.
3. اداره کل واگذاری اختیاری “گزارش اولیه” شامل تخمین خسارت را از اداره خسارت بیمه نامه ها واحد اجرایی و یا اداره آمار و اتکایی دریافت می نماید.
4. میزان و لایه خسارت با توجه به گزارش دریافتی توسط کارشناس اداره کل واگذاری اختیاری بررسی شده و برای واسط بین المللی اصلی (و یا بیمه گر اتکایی اصلی) ارسال می گردد.
* در صورتی که میزان خسارت در حد نگهداری بیمه ایران باشد، اداره کل واگذاری اختیاری در گزارش ذکر می نماید که خسارت پرداخت شده است. در اینصورت، گزارش فقط جنبه اطلاع رسانی خواهد داشت.
* در غیر اینصورت، گام 5.
5. گزارش اولیه توسط واسط بین المللی اصلی (و یا بیمه گر اتکایی اصلی) بررسی شده و مدارک مورد نیاز از اداره کل واگذاری اختیاری درخواست می شود.
6. کارشناس اداره کل واگذاری های اختیاری مدارک مورد نیاز واسط بین المللی اصلی (و یا بیمه گر اتکایی اصلی) را از اداره آمار و اتکایی درخواست می نماید.
7. پس از دریافت، اداره کل واگذاری اختیاری مدارک مورد درخواست را برای واسط بین المللی اصلی (و یا بیمه گر اتکایی اصلی) ارسال می نماید.
8. اداره کل واگذاری اختیاری “گزارش نهایی بازدید” را از اداره آمار و اتکایی دریافت کرده و برای واسط بین المللی اصلی (و یا بیمه گر اتکایی اصلی) ارسال می نماید.
9. “صورتحساب” هر واسط بین المللی (و یا هر بیمه گر اتکایی) با توجه به سهم هر یک از آنها در پوشش خسارت – که در cover note ذکر شده است- توسط کارشناس اداره کل واگذاری اختیاری تنظیم می گردد.
10. اداره کل واگذاری اختیاری صورتحساب های تنظیم شده را برای هر واسط بین المللی (و یا هر بیمه گر اتکایی) ارسال می نماید.
11. اطلاعات صورتحساب ارسال شده و خسارت اعلام شده توسط کارشناس اداره کل واگذاری اختیاری در برنامه اطلاعاتی سامان وارد می شود.
12. وجه خسارت ذکر شده در صورتحساب ها توسط بیمه گران اتکایی به حساب بیمه ایران واریز می شود.
13. دریافت وجه توسط امور مالی تایید شده و به اداره کل واگذاری اختیاری اعلام میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *