این سایت متعلق به نمایندگی بیمه ایران کد 30504 – محمدرضا رمضانی کارشناس ارشد بیمه می باشد. بر اساس مفاد آیین نامه نمایندگی و به موجب قرارداد ۱۴۵/۵/۸۹ از سال ۱۳۸۵ موفق به اخذ مجوز نمایندگی بیمه ایران در سبزوار گردیده و بیمه گزاران را در سر تا سر کشور عزیزمان تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار داده است ؛ و توانسته در مدت کوتاهی بیمه گذاران بزرگی از جمله نظام مهندسی ؛نظام پزشکی ؛ آموزش و پرورش…. را جذب شرکت سهامی بیمه ایران نماید. در این نمایندگی مشاوره و صدور کلیه خدمات بیمه ای از جمله : اتومبیل ؛عمر؛ حوادث ؛ مسئولیت ؛ مهندسی ؛ آتش سوزی و…… انجام می گیرد.

سبزوار -میدان حکیم سبزواری (باغ ملی) نمایندگی بیمه ایران (رمضانی) 44229990 و 44223314 -051 شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن تخصصی خدمات “مان” ارتباط برقرار کنید 44246004 051