جدول نرخ حق بیمه ، بیمه مسئولیت حرفه ای مشاوران براساس گروهها و تخصص ها

جدول نرخ حق بیمه ، بیمه مسئولیت حرفه ای مشاوران براساس گروهها و تخصص ها

ردیف

گروه

تخصص

نرخ درهزار

شهرسازی

8/0

ساماندهی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و سکونتها

8/0

شهرسازی و معماری

طراحی شهری

8/0

1

ساختمانهای آموزشی،بهداشتی ،ورزشی ودرمانی

8/0

ساختمانهای مسکونی،تجاری،اداری،نظامی،صنعتی

8/0

معماری داخلی

8/0

مقاوم سازی

8/0

راه سازی

5/1

راه آهن

5/1

2

راه و ترابری

فرودگاهها

5/1

بندرسازی و سازه های دریائی

5/1

ترافیک و حمل و نقل

5/1

مقاوم سازی

5/1

سدسازی

5/1

شبکه آبیاری و زهکشی

5/1

3

مهندسی آب

تاسیسات آب و فاضلاب

5/1

حفاظت و مهندسی رودخانه

5/1

مقاوم سازی

5/1

تولید توزیع و انتقال نیرو

1

دیسپاچیگ و مخابرات نیرو

1

4

انرژی

انرژی هسته ای

1

انرژی تجدید پذیر

1

بهینه سازی انرژی

1

مقاوم سازی

1

تجهیزات پستی مکانیزه شبکه های جامع

1

سوئیچیگ مخابراتی(تلکس و …)

1

5

انتقال (مایکروویو و ….)

1

طرحهای جامع مخابراتی

1

مقاوم سازی

1

صنایع فلزات اساسی و ماشین سازی

1

صنایع سلولزی، شیمیایی و پلیمری

1

6

پست مخابرات

صنایع کانیهای غیر فلزی

1

صنایع برق و الکترونیک

1

صنایع حمل و نقل (خودرو)

1

مقاوم سازی

1

پی جویی و اکتشاف معدن

25/1

7

معدن

آماده سازی و بهره برداری معادن

25/1

کانه آرایی و فرآوری مواد

25/1

مطالعات اکتشاف و استخراج نفت و گاز

25/1

واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

25/1

8

خطوط انتقال نفت و گاز

25/1

نفت و گاز

تاسیسات بالادستی و رو زمینی

25/1

شبکه توزیع و ایستگاههای کاهش فشار گاز

25/1

مقاوم سازی

25/1

سازه

25/1

تاسیسات برق و مکانیک

25/1

تخصصهای مشترک

ژئو تکنیک

25/1

9

نقشه برداری زمینی

25/1

نقشه برداری هیدروگرافی

25/1

نقشه برداری فتوگرامتری

25/1

 

1-2– نرخ های فوق برای پوشش بیمه ای یکسال می باشد.

2-2- چنانچه متقاضی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از یکسال برای هر پروژه مورد نظارت و ارائه خدمات مشاوره را نماید برای هر سال اضافه بر یکسال اولیه معادل 10% به نرخ حق بیمه اضافه میشود ، بدیهی است حداکثر مدت پوشش بیمه ای از 5 سال از تاریخ شروع اجرا پروژه تجاوز نخواهد نمود.

3-2- چنانچه متقاضی تقاضای پوشش بیمه ای برای ماههای حرام را نماید مابه التفاوت رقم دیه قانونی سالیانه در 10% نرخ حق بیمه پایه تعیین شده فوق تعیین و بعنوان حق بیمه اضافی دریافت شود

4-2- چنانچه متقاضی بیش از یک نوع عملیات مشاوره را انجام میدهد و تقاضای پوشش بیمه ای برای آنها نماید  مجموع حق بیمه آنها محاسبه و معادل 30% از حق بیمه بعنوان تخفیف در نظر گرفته شود

5-2- نرخ های مندرج در جدول زیرجهت شرکت های مهندسین مشاوری است که کلیه مراحل چهارگانه خدمات مشاور را درخواست نمایند، و در صورتی که متقاضی صرفا یک مرحله و یا بیشتر را تقاضای پوشش بیمه ای نماید، نرخ حق بیمه مندرج در جدول به صورت ذیل تفکیک می گردد.

            سهم هریک از مراحل از نرخ اعلام شده در جدول:

انواع مراحل خدمات مشاور

سهم هر مرحله   از نرخ اعلام شده

 

مرحله اول : شناسایی طرح

15%

مرحله دوم : فاز 1و 2(طراحی)

40%

مرحله سوم: نظارت کارگاهی

20%

مرحله چهارم: نظارت عالیه

25%

 

6-2- حداکثر تعهد بیمه گر برای خسارت بدنی هر پروژه 5 برابر تعهد بیمه گر برای هر نفر تجاوز نخواهد نمود.

7-2- حداقل تعهد مورد تقاضا برای مهندسین برای جبران خسارات مالی در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه مطابق سرمایه مورد تقاضا متقاضی خواهد بود.

تذکر : در صورت افزایش یکی از تعهدات زیر در هر حادثه یا در طول مدت بیمه نامه به همان نسبت تعهدات بخش دیگر نیز به تناسب افزایش خواهد یافت.

8-2- مسئولیت بیمه گذار برای هر پروژه از تاریخ شروع اجرای پروژه تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد و افزایش مدت بیمه برای هر پروژه حداکثر تا 5 سال و با دریافت حق بیمه اضافی مربوطه بلامانع است.

ب) رسیدگی و پرداخت خسارت :

1- مدارک زیر در مواقع خسارت دریافت شود:

مدارک مالی

مدارک هزینه پزشکی

مدارک نقص عضو

مدارک فوت

1- قرارداد  مشاور با کارفرما

2- قرارداد پیمانکار با کارفرما به انضمام ریزمتره و فهرست بهای مربوطه.

3- گزارش کارگاه در صورت وجود

4-گزارش کارشناس بیمه و یا  رای دادگاه

1-فتوکپی شناسنامه

2-اصل صورتحساب هزینه های انجام  شده(تاییدشده درمراکز درمانی معتبر)

3-درصورت استفاده از دفترچه بیمه گر اول(تامین اجتماعی خدمات درمانی بیمه روستایی وغیره )ارایه کپی نسخ دفترچه وصورتحساب پرداخت شده توسط بیمه گر اول

4-تاییدیه کارشناس بیمه.

1- فتوکپی شناسنامه

2- گزارش کارگاه در صورت وجود

3- اصل صورتحساب بیمارستانی مبنی بر  هزینه های  پزشکی( درصورت انجام هزینه)

4-در صورت رجوع زیاندیده به مراجع قضایی نظریه کارشناسی پزشکی قانونی.

5- تاییدیه کارشناس بیمه.

1- فتوکپی شناسنامه ابطال شده و گواهی فوت.

2- گزارش کارگاه در صورت وجود

3- گزارش مقامات انتظامی

4-درصورت ارجاع موضوع به دادسرا،  اخذ رای مراجع قضایی.

5- نظریه پزشکی قانونی در خصوص علت فوت

 6- گواهی انحصار وراثت.

7- تاییدیه کارشناس بیمه.

 

2- فرانشیز خسارت مالی 10% هر خسارت حداقل 000ر000ر2 ریال

درخصوص هزینه های پزشکی صورتحساب هزینه های پزشکی بایستی به تائید پزشک معتمد بیمه گر برسد

تذکر : بیمه گر در صورت استفاده بیمه شدگان از خدمات سازمان تامین اجتماعی (دفترچه درمانی) نسبت به جبران مازاد آن هزینه ها تا حداکثر تعهدات تعیین شده متعهد می باشد .

درخصوص ادعای نقص عضو زیاندیده (مشترک) به پزشک معتمد بیمه گر معرفی گردد و پس از طی طول درمان میزان نقص عضو به درصد توسط پزشک مذکور و طبق شرایط بیمه حوادث تعیین گردد.

در هریک از موارد چهارگانه شامل خسارت فوت و نقص عضو ، هزینه پزشکی و خسارات مالی در صورت رجوع زیاندیده به مراجع قضایی ملاک پرداخت خسارت طبق رای صادره مراجع قضایی و براساس تاریخ صدور رأی که حداکثر از تعهدات بیمه گر تجاوز نخواهد کرد.

سایر شرایط طبق دستور العمل جاری و الحاقات آن خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *