راهای ارتباطی با ما ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

  تلفن تماس:   05144229990      05144223314          05144246004

 اینستاگرام بیمه ایران سبزوار

کانال بیمه ایران سبزوار

ایمیل: info@bimr.ir

سبزوار/ میدان حاج ملا هادی سبزواری (باغ ملی)/ بیمه ایران/ نمایندگی رمضانی

ما در راه رسیدن به آرمان و چشم انداز، ارائه خدمات بیمه ای متنوع و با کیفیت و با ایجاد حس اعتماد، در فعالیت ای خود و ارائه خدمات به مشتریان سرآمد خواهیم بود.