بیمه مسئولیت مدنی مراکز نمایش و تئاتر

 

1-3- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان مراکز نمایش اعم از سینما، تئاتر و سالنهای کنسرت موسیقی در ارتباط با جبران غرامات جانی ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل تماشاگران از لحظه ورود به مرکز نمایش تا نقطه خروج از مرکز نمایش که مستقیماً در نتیجه هرگونه حادثه ناگهانی و غیرمترقبه حادث گردد.

2-3- تعهد بیمه گر مشروط به احراز مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع قضائی است و شامل پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی و پرداخت هزینه های پزشکی و حداکثر تا مبالغ تعیین شده در جدول تعهدات بیمه گر مندرج در بیمه نامه خواهد بود.

3-3- در این بیمه نامه در صورت درخواست بیمه گذار، ممکن است مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

4-3- مبلغ حق بیمه براساس تعداد صندلی، تعداد نوبت نمایش در هر شبانه روز و تعداد روزهای نمایش محاسبه می گردد. حق بیمه برای پوشش مسئولیت مرکز در مقابل اشخاص ثالث معادل 10% حق بیمه مذکور خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *