بیمه مسئولیت آسانسور

بیمه مسئولیت مدنی آسانسور خسارت وزیان وارده به اشخاص ثالث رابرای استفاده از آسانسور هنگام ورود و ترک آن که ناشی از مالکیت، مراقبت، تعمیر و نگهداری آن است و قانوناً بیمه گذار مسئول شناخته میشود جبران میکند و هرگونه حادثه منجربه خسارت و آسیب بدنی که ناشی از نقص فنی چرخها، در و تجهیزات آسانسور باشد، طبق این قرارداد پوشش بیمه ای خواهد داشت.

پوششهای این بیمه نامه میتواند شامل جرح و صدمه بدنی و خسارت مادی وارد به اشخاص ثالث و خسارات ناشی از تصادم باشد.

پرداخت حق بیمه می‎تواند بصورت قسطی و با توافق بیمه گر و بیمه گذار باشد.

بیمه آسانسور دارای تخفیف عدم خسارت برای هر سال 5% و حداکثر چهار سال 20% خواهد بود و در صورتیکه آسانسورها بیش از 100 دستگاه باشند، حق بیمه با 20% تخفیف گروهی محاسبه خواهد شد.

تعهد بیمه گر مشروط به احراز مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع قضایی است و شامل پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی و پرداخت هزینه های پزشکی میباشد که بیمه گذار مسئول آن شناخته شده است و حداکثر تا مبالغ تعیین شده در جدول مشخصات بیمه نامه خواهد بود.

مبلغ حق بیمه، با توجه به سال ساخت آسانسور، ظرفیت آسانسور و میزان غرامت تعیین شده از طرف بیمه گذار، محاسبه می گردد.

در این بیمه نامه خسارت وارد به نصابان آسانسور پوشش ندارد و باید برای آن مدیر شرکت نصب آسانسور بیمه نامه مسئولیت در قبال کارگران را نیز خریداری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *