بیمه حوادث انفرادی

موضوع بیمه حوادث تامین و پرداخت غرامت معین در صورت فوت بیمه شده یا نقص عضو و از کار افتادگی و جبران هزینه های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است . خطر فوت و نقص عضو به عنوان پوشش های اصلی در بیمه های حوادث می باشد و خطرات از کار افتادگی دائم ، از کار افتادگی موقت و بستری در بیمارستان و هزینه های پزشکی ناشی از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تبعی قرار دارند .

بیمه های حوادث اکثرا ” به صورت پوشش خطرات ناشی از حوادث در تمام اوقات (24 ساعت شبانه روز) و در هر مکان و یا زمان در طول مدت بیمه نامه بوده و شامل خطرات شغلی ، حرفه ای ، ورزشی ، ماموریت و مسافرت و … می گردد.
غرامت روزانه، مبلغی است که درایام ازکار افتادگی موقت بیمه شده ، بعلت تحقق خطر موضوع بیمه نامه به وی پرداخت میگردد.

  • تعهد بیمه گر برای غرامت روزانه از ششمین روز ازکارافتادگی شروع و حداکثر به مدت 180 روز ادامه خواهد یافت.
  • در مورد پرداخت غرامت امام بستری در بیمارستان، این مدت از چهارمین روز بستری تا حداکثر 90 روز میباشد.
  • غرامت روزانه و غرامت بستری در بیمارستان فقط به بیمه گذارانی ارائه میگردد که شغل ازاد دارند.
  •  مجموعه حوادثی که در 7 روز اتفاق می افتد یک حادثه محسوب میگردد.
  •  شرایط سنی این بیمه 18 تا 70 سالگی میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *