بیمه تامین هزینه جهیزیه

شرایط بیمه تامین هزینه جهیزیه

(در حال حاضر بیمه های جامع زندگی جایگزین بیمه های جهیزیه شده اند)

بیمه جهیزیه جزو بیمه نامه های عمر بوده و شرایطی مشابه آنها دارد با این تفاوت که سرمایه مندرج در بیمه نامه در پایان مدت فقط به شخص استفاده کننده پرداخت خواهد شد .

چنانچه بیمه شده در قید حیات باشد و استفاده کننده قبل از پایان مدت بیمه ازدواج نماید در صورت درخواست مبلغ ذخیره پس اندازی بیمه نامه به وی پرداخت می شود در غیر اینصورت به شرط ادامه پرداخت اقساط ، سرمایه مورد بیمه در پایان مدت به استفاده کننده پرداخت خواهد شد .

در صورت انصراف بیمه گذار از ادامه بیمه ، بیمه نامه دارای ارزش بازخریدی نبوده و به یکی از دو روش زیر عمل می گردد :
چنانچه حق بیمه حداقل شش ماه پرداخت شده باشد بیمه نامه با سرمایه مخفف (معادل ذخیره پس اندازی) تا پایان مدت ادامه می یابد .
اگر حق بیمه کمتر از شش ماه پرداخت شده باشد بیمه نامه بدون هیچگونه تشریفاتی باطل است و حق بیمه های دریافتی از بیمه گذار قابل استرداد نخواهد بود .

نحوه پرداخت حق بیمه تأمین هزینه جهیزیه

حق بیمه ، بیمه نامه هزینه جهیزیه براساس سرمایه انتخابی و با توجه به بیمه شده و مدت بیمه نامه تعیین می شود ، بعنوان مثال حق بیمه برخی از سنین و مدت ها برای سرمایه 10.000.000 ریال در جدول زیر نشان داده شده است :

بیمه گذار می تواند سرمایه اصلی بیمه نامه را حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون ریال (000 000 500 ریال) انتخاب نماید . در این صورت حق بیمه های جدول فوق به نسبت سرمایه انتخابی افزایش می یابد .

بیمه گذار می تواند با توجه به جدول فوق الذکر حق بیمه را به صورت ماهانه ، سالانه یا یکجا پرداخت نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *