بیمه بدنه اتومبیل

بیمه بدنه بیمه ای است برای جبران خسارات وارد به اتومبیل شما در مواردی چون حوادث، سرقت و آتش سوزی.

خطرات اصلی تحت پوشش بیمه نامه بدنه عبارتند از:

1- جبران خسارت وارده به بدنه اتومبیل شما در حوادث رانندگی درموارد زیر:15006

  • اگر مقصرحادثه خودتان باشید
  • مقصر نامعلوم ویا فراری باشد
  • حوادثی که درآن خسارت وارده به اتومبیل شما سنگین بوده و پرداخت آن خارج از توان مالی مقصر حادثه باشد.

2- سرقت کلی اتومبیل

3- آتش سوزی و انفجار

ضمناً درصورت تعویض اتومبیل، قابلیت انتقال بیمه نامه بدنه و تخفیفات عدم خسارت به اتومبیل جدید شما نیز وجود دارد که میزان تخفیفات عدم خسارت از25% درسال اول شروع وبرای سالهای بعد بترتیب35%،45% و 60% خواهد بود.

درصورت تمایل شما به تمدید بیمه بدنه ای که قبلا در سایر شرکتهای بیمه صادر گردیده، تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه و شخص ثالث اتومبیل شما در این شرکت محاسبه و لحاظ خواهد گردید.
خطرات تبعی و تکمیلی:

همانگونه که ذکر گردید خطرات دیگری در بیمه نامه بدنه اتومبیل تحت پوشش قرار می گیرد که در بیمه نامه های معمولی جزو خطرات اصلی بیمه شده نمی باشد اما بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه ای اندک پوششهای تکمیلی مورد نظر خویش را دریافت نموده و ضمن تامین رضایت خاطر خویش ، موجبات بهره مندی از خدمات ارزنده این شرکت را برای خود فراهم نمای.

سرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه:

چنانچه لوازم اتومبیل (بدون سرقت کلی خود اتومبیل) در حال توقف دزدیده شود سرقت درجا (جزئی) محسوب می گردد و همانگونه که قبلا گفته شد این خسارت تحت پوشش خطرات اصلی قابل جبران نمی باشد در این صورت بیمه گذار می تواند هنگام صدور بیمه نامه درخواست پوشش سرقت درجا برای لوازم معینی مانند (رادیو پخش ، رینگ ، لاستیک و…) را بنماید که پس از بازدید کارشناس با پرداخت حق بیمه بسیار جزئی قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بیمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت .
لازم به ذکر است ارزش مجموع لوازم و قطعاتی که تحت پوشش سرقت درجا قرار می گیرند از 20% کل سرمایه (اتومبیل مورد بیمه) تجاوز نخواهد کرد.

شکست شیشه به تنهایی:

با درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه جزئی جبران خسارت ناشی از شکست شیشه به تنهایی و بغیر از خطرات اصلی مانند شکست بواسطه تغییر دما و متراکم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه و یا پرتاب سنگ تحت پوشش خطرات تکمیلی بوده و قابل جبران می باشد.

غرامت ایام تعمیرات:

در صورتیکه وسیله نقلیه بیمه شده جهت انجام تعمیرات و بازسازی و انجام کارشناسی برای مدتی الزاما در تعمیرگاه متوقف شود در این صورت جبران هزینه های ایاب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبیل آسیب دیده در مدت کار مفید روی آن به عهده بیمه گر می باشد و این پوشش تکمیلی با پرداخت حق بیمه ای اندک به هنگام صدور بیمه تحت پوشش قرار م گرد و بیه گذار در این راستا نیز از دمات بیمه ای مورد نظر خویش بهره مند می گردد.

نوسانات قیمت

با توجه به اینکه ارزش اتومبیل مورد بیمه ممکن است در اثر شرایط بازار در طول مدت اعتبار بیمه نامه افزایش پیدا کرده و اتومبیل مورد بیمه در هنگام حادثه بیشتر از مبلغ بیمه شده در روز شروع بیمه نامه ارزش داشته باشد می توان با خرید این پوشش و بدون اعمال ماده ده قانون بیمه خسارت را نشبت به ارزش واقعی روز دریافت نمود . لازم به ذکر است که نوسانات قیمت فقط در مورد خسارات جزئی قابل پوشش می باشد. بنابراین از بیمه گذاران محترم و هموطنان گرامی دعوت بعمل می آید چنانچه در مدت اعتبار بیمه نامه بدنه خود با افزایش ارزش اتومبیل خود مواجه گردیدند جهت افزایش سرمایه به بیمه گر خویش مراجعه نمایند و اقدامات لازم را به انجام رسانند.

بلایای طبیعی

با درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه مختصر خطرات ناشی از (سیل ، زمین لرزه ، آتشفشان) نیز می تواند تحت پوشش بیمه بدنه اتومبیل قرار گیرد.

خطرات ناشی از مواد شیمیایی

جبران خسارت ناشی از اسید و رنگ و مواد شیمیایی روی بدنه اتومبیل نیز بادرخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه مختصر می تواند بعنوان پوشش تکمیلی به خطرات بیمه بدنه اتومبیل اضافه گردد:

خسارت ناشى از اثر انواع اسیدها ، گاز رنگ و سایر مواد شیمیایى بر روى رنگ خودرو تحت پوشش خواهد بود .

(ارائه این پوشش مخصوص خودروهایى است که رنگ آن سالم و بدون عیب باشد .)

فرانشیز این خطر ٣٠ درصد مبلغ خسارت مى باشد .

این پوشش مشمول بند شش ماده نه شرایط عمومى بیمه اتومبیل نمى گردد.

در صورتیکه بیمه گذار از محل این پوشش خسارتى در یافت ننموده باشد ، بیمه گر مى تواند مطابق تخفیفات مورد اعمال در خطر اصلى ، تخفیف منظور دارد.

توضیحات :

توضیح 1 :با توجه به اینکه در هنگام پرداخت خسارت ارزش روز اتومبیل مورد توجه قرار می گیرد ، بهتر است ، قیمت روز اتومبیل مبنای پوشش بیمه ای قرار گیرد . تا ضرر و زیانی متوجه بیمه گذار نگردد

توضیح 2 : برای تمدید بیمه نامه چنانچه قبل از پایان مهلت بیمه مراجعه نمائید نیازی به بازدید اتومبیل نمی باشد
توضیح 3 : (میزان تخفیف ) : در هنگام تمدید بیمه نامه چنانچه سال قبل و یا سالهای قبل خسارتی به اتومبیل وارد نشده باشد تخفیفاتی به شرح ذیل داده خواهد شدp

یک سال عدم خسارت : 25% تخفیف

دو سال عدم خسارت : 35% تخفیف

سه سال عدم خسارت : 45% تخفیف

چهار سال عدم خسارت و پس از آن : 60% تخفیف

توضیح 4 : بیمه گذاران محترم توجه داشته باشند در هنگام انتقال سند اتومبیل به مالک بعدی حتماً و بلافاصله به شرکت بیمه مراجعه و در شرکت بیمه ، بیمه نامه را به خریدار بعدی انتقال دهند تا بیمه گذار جدید در هنگام دریافت خسارت دچار مشکل نگردد .

توضیح 5 : برای استفاده از مزایای بیمه پس از هر حادثه و تعمیر اتومبیل ، بازدید مجدد اتومبیل توسط کارشناس بیمه الزامی است .

نکات مهم در مورد بیمه بدنه اتومبیل:

مورد بیمه بایستی به قیمت روز بیمه شود تا بیمه گر با وصول حق بیمه واقعی زیانهای جزئی و کلی وارده را به نحو مطلوب جبران نماید . بدین ترتیب پیشنهاد می شود که وسیله نقلیه حتما مطابق با قیمت روز به همراه لوازم اضافی منصوبه بر روی آن به رویت کارشناس بیمه گر رسیده و تحت پوشش بیمه قرار گیرد ؛ لازم به ذکر است بهترین ملاک ارزش گذاری تعیین قیمت اتومبیل ، نظر کارشناس مجرب شرکت بیمه ای است که صرفاً جنبه مشاوره دارد.

چنانچه مورد بیمه به شخص دیگری فروخته می شود ، بلافاصله به شرکت بیمه اطلاع داده شود تا در صورت درخواست ادامه اعتبار بیمه نامه شرکت بیمه نام بیمه گذار را تغییر داده و بیمه نامه رسماً به خریدار جدید منتقل گردد

هر گونه تغییر در کاربری مورد بیمه بایستی به اطلاع شرکت بیمه برسد.

بازدید مجدد :

هر زمان خسارتی اتفاق افتاده و بیمه گذار مبلغ خسارت و یا تعمیر اتومبیل را از شرکت بیمه دریافت نماید موظف است پس از تعمیر اتومبیل را به رویت کارشناس بیمه برساند تا کارشناس مجددا از سلامت کامل مورد بیمه اطلاع یافته و در بیمه نامه این موضوع ذکر شود به این امر اصطلاحا بازدید مجدد ( پس از خسارت ) می گویند.

علت این امر آنست که مشتری موظف است پس از دریافت خسارت اتومبیل را به حالت اول برگرداند تا چنانچه مجددا خسارتی وارد شود معلوم گردد که خسارت مربوط به حادثه جدید است یا قبلی.
اصل حسن نیت : اگر چه قوانین و مقررات مدون در بیمه تمام اقدامات لازم را معین و تعریف نموده است اما اساس فعالیت بیمه از سوی بیمه گر و بیمه گذار حسن نیت طرفین می باشد که در بسیاری موارد مبنای اولیه خرید بیمه و یا پرداخت خسارت اصل حسن نیت می باشد.

نکته مهم: در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه به هریک از عناوین حقوقی به دیگری، بیمه گذار موظف است بلافاصله مراتب انتقال را بصورت کتبی به شرکت بیمه اطلاع دهد تا انتقال بیمه نامه در صورتیکه مورد توافق بیمه گر قرار گیرد بنام مالک جدید و یا انتقال بیمه نامه قبلی به اتومبیل خریداری شده بعدی مورد تأیید بیمه گر قرار گیرد و بیمه نامه مجدداً اعتبار یابد. در صورت عدم اطلاع به شرکت بیمه، از لحظه انتقال اتومبیل به دیگری بیمه نامه به حالت معلق درخواهد آمد

فرانشیز : مبلغی از خسارت گفته می شود که به عهده بیمه گذار بوده و بیمه گر نسبت به آن تعهدی ندارد.ب

فرانشیز بیمه بدنه برای انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی

خسارت اول 10 % مبلغ خسارت، حداقل 500،000 ریال

خسارت دوم 20 % مبلغ خسارت، حداقل 1،000،000 ریال

خسارت سوم 30 % مبلغ خسارت، حداقل 1،500،0000 ریال

فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3 سال می باشد 10 % بیشتر از فرانشیزهای فوق الذکر است

فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی بتنهایی 10 % مبلغ خسارت، حداقل 500،000 ریال

فرانشیز خسارت شکست شیشه بتنهایی 20 % مبلغ خسارت

فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی 20 % مبلغ خسارت

فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث بجز سرقت 10 % مبلغ خسارت

فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده اتومبیل بیمه شده مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته باشد و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد 5 % خسارت پرداختی و حداقل 250،000 ریال خواهد بود.

برای ثبت سفارش بیمه اینجا کلیک کنید , تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *